BEROKIZELAIA [Arazuri]

VISUALIZA LA NORMATIVA DE LAS PISCINAS BEROKIZELAIA

Espacios deportivos / Kirolguneak

 • Piscina de Recrero / Olgeta Igerilekua
 • Piscina Chapoteo / Haurrentzako Igerilekua
 • Campo de Rugby / Rugby zelaia
 • P. Polideportiva / Kirol pista
 • Pista de Tenis / Tenis pista
 • 2 Salas Polivalentes / 2 Balioaniztasun Gela

Espacios complementarios / Osagarriguneak

 • Bar y terraza / Taberna eta terraza
 • Asadores / Erretegiak
 • Vestuario Femenino: duchas, baño, taquillas y Sauna seca / Emakumeen aldagelak: dutxak, komunak, leihatilak eta Sauna hezea.
 • Vestuario Masculino: con duchas, baño, taquillas y Sauna seca / Gizonezko aldagelak: dutxak, komunak, leihatilak eta Sauna hezea.
 • Aseos Masculinos / Gizonezko komunak
 • Aseos Femeninos / Emakumeen komunak
 • Vestuario de equipos (A y B): duchas, baño y taquillas / Taldeen aldagelak (A eta B) dutxak, komunak eta leihatilak.
 • Vestuario de árbitro / Epaileen aldagela
 • Aseos Masculinos / Gizonezko komunak
 • Aseos Femeninos / Emakumeen komunak
 • Caseta Socorrista
 • 6 Almacenes / 6 Biltegi