ABAJITABIDEA [Ororbia]

Espacios deportivos / Kirolguneak

 • Pista Polideportiva + Frontón / Kirol pista + Frontoia
 • 2 pistas de Squash / 2 Squash pista
 • 3 Salas Polivalentes / 3 Balioaniztasun Gela
 • Sala de Musculación / Muskulazio Gela

Espacios complementarios / Osagarriguneak

 • Vestuario Femenino: duchas, baño, taquillas y Sauna seca / Emakumeen aldagelak: dutxak, komunak, leihatilak eta Sauna lehorra.
 • Vestuario Masculino: con duchas, baño, taquillas y Sauna seca / Gizonezko aldagelak: dutxak, komunak, leihatilak eta Sauna lehorra.
 • Vestuario de equipos (A y B): duchas, baño y taquillas / Taldeen aldagelak (A eta B) dutxak, komunak eta leihatilak.
 • Gradas / Harmailak
 • Aseos Masculinos / Gizonezko komunak
 • Aseos Femeninos / Emakumeen komunak
 • 5 Almacenes / 5 Biltegi